Foto : Oostelijke vestingen in 1850

Zicht van de oostelijke vestingen, met rechts van de gracht het "Bastion" met kanonnen en links ervan de dijk. Achter de dijk ligt de oesterput van Musin. Het gebouw met plat dak, centraal. Een zeilschip ligt op de kuisbank. Langs de Quai aux Bateaux à Vapeur, de landtong naast de kuisbank, liggen enkele kleine pakketboten gemeerd

AFMETINGEN INTERN : 30 x 44 cm
AFMETINGEN EXTERN : 36 x 45,5 cm

ingekaderd

Inventarisnummer: 
1991/0390
Plaatskenmerk: 
FOTOARCHIEF 202 B2