Foto : Perskring Mariakerke

Henri DEGRAVE, gemeenteraadslid, Edward LAUWERS, journalist, Pierre VANHAKENDOVER, uitbater Ciné Rialto, John HERMANS, journalist, Herman MOERMAN, journalist en Michel BAILLY, journalist van "Le Courier du Littoral" kregen zopas het erelint van Mariakerke Vooruit.

Datering: 
1960-1970
Vervaardiger: 
Collectie: 
Inventarisnummer: 
2012/2181
Plaatskenmerk: 
SECR BOX FOTO LUC3/P243