Foto : Petit Paris (1886)

De afspanning "Petit Paris", gelegen tussen de huidige Alfons Pieterslaan (links) en de Koninginnelaan (rechts). Op de voorgevel lezen we : "Estaminet tenu par A. Vyvey" en "Auberge du Petit Paris". Op de zijgevel : Afspanning Petit Paris. Rechts paard en huifkar

Datum gepubliceerd: 
1985
Pagina's: 
23
plaatskenmerk: 
B466