Foto : De O.62 "Seabird II" in de haven van Oostende