Foto : Zicht van de puinen van de afgebrande Sint Pieterskerk. Alleen de toren bleef gespaard. Midden het puin notaris en kerkheer Emile Van Caillie (1896)