Het vissersschuitje / gezongen door A. Derycker (Zeebrugge)