Legerfeestelijkheden te Oostende : Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren Oostende, 3de Linie regiment van Oostende, veteranen Koning Albert I