Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CLX : Sculpturen aan de Graaf De Smet de Naeyerbruggen en de Demeybruggen