Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CXII : Gevelbeeld villa Torhoutsteenweg