Nieuwe vzw voor exploitatie Kursaal

Toerismedirecteur Peter Craeymeersch neemt leiding in handen Foto: Het Kursaal kampt al jaren een zorgenkind voor het Oostendse stadsbestuur

Publicatiedatum: 
25/02/2011
Plaatskenmerk: 
DOC2011/068