O.253 Adrienne, houten vissersvaartuig (1941) als B.76 "Adrienne", vanaf 1945 als eerstgenoemde, vanaf 1974 als "Lydie"