O.265 Victoire Roger : Vergaan in positie 50°03'N en 05°36'W, geen doden : 24 maart 1964. - Met 1 foto