O.818 Lucie-Jenny II, houten vissersvaartuig (1945) als N.818 Julienne, vanaf 1965 als eerstgenoemde