Omer Vilain over de tijd van toen : Salon des dames

Illustraties : (1) Het "salon des dames" in het Grand Hôtel Fontaine (1905) en (2) Ook het Royal Palace Hôtel beschikte over een mooi "salon des dames" (1930)

auteurs: 
Datum gepubliceerd: 
15/09/2000
Pagina's: 
021
plaatskenmerk: 
VILA3
PDF Bijlage: