Oostende 1837-1977 : evolutie weerspiegeld in handel, nijverheid en beroepen