Oostende in de mist van veranderde tijdgeest.

Toerismedirekteur Fred Rigaux ,
Per 1 mei 1991 is Fred Rigaux officieel met rust. Als ambtenaar bij de stad Oostende heeft hij er dan een 45-jarige loopbaan opzitten .Rigaux fungeerde uiteindelijk als hoofd van de "Zesde Afdeling"waaronder toerisme,pers,protokol,recepties,feesten, sport en jeugd resorteerden.
Teveel voor één dienst besefte men,zodat opsplitising zich doordrong.Toch moest Fred het zich allemaal ter harte nemen om er tesamen met de kollega's van maken wat er van te maken was."Een niet onaardige opdracht",mijmert de afscheidnemende direkteur in de achteruitkijk."Er is geen gevaar dat ik straks na een gevulde carriére in 'n leegte terechtkom.Ik kreeg drie maanden om rustig uit te bollen en de verantwoordelijkheden uit handen te geven .Ook na 1mei '91 gaat het leven gewoon door .Voor mij én voor de stad".
4 Foto's :
Foto 1: Fred Rigaux :diplomatie en het onderhouden van de kontakten zijn in mijn job biezonder belangrijk gebleken.
Foto 2:Op bezoek bij de Lord-Major van Birmingham in oktober '62 .Tesamen met dhr en mevr Piers,kursaalboss De Ramée en Marcel Friederichs.
Foto 3:Met schepen Dries Vermeesch op de karnavalreceptie ten stadhuize Düsseldorf (1987)
Foto 4:Met de Koninklijke Stadsharmonie in Evians-les-Bains (1956)

Publicatiedatum: 
12/04/1991
Plaatskenmerk: 
DOC1991/0366