Oostende: RNSB vierde 45ste verjaardag.

1 Foto: De verbroedering <<  Royal Navy Section Belge>>,op 26 maart 1946 gesticht teneinde de contacten tussen Belgen die tijdens die tijdens W.O.II in de Britse zeemacht dienden levendig te houden ,vierde zaterdag haar 45ste verjaardag.Voor die in meer dan één oogpunt werkelijke pioniers van <<onze jongens>> een hoogdag.
Na een eucharistie in de dekenale hoofdkerk Petrus en Paulus volgde een bloemenhulde aan het monument voor de oorlogsslachtoffers op het Petrus en Paulusplein .
In stoet,met een twintigtal vaandels van vaderlandslievende verenigingen ,ging het dan kranig opstappend achter de kliek van de stadsharmonie naar het stadshuis voor een ontvangst door het stadsbestuur van Oostende.Eens de officiële plichtplegingen voorbij,waarbij voorzitter André Vantorre een herinneringsplakket aan burgemeester Goekint overhandigde,volgde het jaarlijkse banket met bal .

Auteurs: 
Publicatiedatum: 
02/05/1991
Plaatskenmerk: 
DOC1991/0424