Oudste Ijslander naar de sloper : slopingspremie voor O.318 en O.129 verkocht aan Rederij Versluys. - Met 5 foto's van August Puystiens en Louis Pieters in de vismijn (Oostende), schipper Ghislain Coulier, machinist Patrick Saevels, de bemanning ...