Pensioengilde te Oostende genoemd De Werklieden van Oostende : handboekje der stortingen op naam van Madeleyn Leo Edouard

Pensioengilde te Oostende genoemd De Werklieden van Oostende ingericht den 18 mei 1851 en wettig erkend bij Koninklijk Besluit van 1 december 1851. Handboekje der stortingen van de werkende leden. Lidboekje nr. 9 toebehoorende aan Madeleyn Leo Edouard geboren te Oostende den 2 februari 1893, als lid aanvaard den 22 december 1902, ouderdom van 't pensioen 55 jaren

Datering: 
1902
Herkomst: 
Inventarisnummer: 
2011/0391