Postkaart : Vissersvaartuigen gemeerd in het Montgomerydok.