Restauratie van de O.305 François Musin : een werk van lange adem