Rollarius. - Tijdschrift

Bulletin van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland. - Tweemaandelijks. - Bezit : jrg.17(1988),nr.1 ; jrg.19(1990),nrs.1-6 ; jrg.20(1991),nrs.1-6 ; jrg.21(1992),nrs.1-6 ; jrg.22(1993),nrs.1-6 ; jrg.23(1994),nrs.1-6 ; jrg.24(1995);nrs.1-6 ; jrg.25(1996),nrs.1-6 ; jrg.26(1997),nrs.1--6 ; jrg.27(1998),nrs.1-6 ; jrg.28(1999),nrs.1-6 ; jrg.29(2000),nrs.1-6 ; jrg.30(2001),nrs.1-6 ; jrg.31(2002),nrs.1-6 ; jrg.32(2003),nrs.1-6 ; jrg.33(2004),nrs.1-6 ; jrg.34(2005),nrs.1-6 ; jrg.35(2006),nrs.1-6 ; jrg.36(2007),nrs.1-6 ; jrg.37(2008),nrs.1-6 ; jrg.38(2009),nrs.1-4,6 ; jrg.39(2010),nrs.1-6 ; jrg.40(2011),nrs.1-6

Plaats uitgave: 
Plaatskenmerk: 
ROLL1990- MUSEUMDEPOT 117.6