S.M.S. Prangenhof

De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van de professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. Uitgegeven door Association for Battlefield archaeology in Flanders studies IV - 2003. Voor de Belgische kust bevinden zich talrijke scheepswrakken, die dateren uit verschillende periodes van onze maritieme geschiedenis. Op heden wordt gewerkt aan een groots project om de toeloop van de Schelde vrij te maken van hinderlijke obstructies. De werken, die uitgaan van de Vlaamse gemeenschap (Martitieme Toegang) en de Tijdelijke Vereniging van Bergingswerken, lopen op hun einde en hebben al zeven van de acht beoogde scheepswrakken doen verdwijnen. Het ruimen bestaat meestal in het vrijspuiten van de restanten op de zeebodem en het verwijderen door krachtige grijpers en schrootpontons. Aanvankelijk is bij deze operaties weinig aandacht geschonken aan het archeologisch of historisch belang van de te ruimen wrakken. Gelukkig wordt thans beroep gedaaan op een werkgroep, opgericht door Dirk Termote, die al twee decennia grondig onderzoek levert naar allerhande scheepsrestanten voor de Belgische kust. - 141 p. en geïll.

Trefwoorden: 
Auteurs: 
Categorie: 
Boek
Prijs: 
€ 23.00