Steense Molen gerestaureerd, gedenkplaat voor Robert Decrop. - foto VEO