Uitspraken Onderzoeksraad voor de Zeevaart : Op 11 september 1997 zonk het garnaalvissersvaartuig N.12 Arthur in de omgeving van Deurboboei...