Van Steenes tot Oosthende : dl. 5 : Oostende... de belegheringe, bestorminghe ende stoute aanvallen

Kopie. - Herdruk van het in 1621 te 's Gravenhage uitgegeven werk van Philippe Fleming : Oostende. Vermaerde / gheweldighe / lanckduyrighe / ende bloedighe belegheringhe / bestorminghe ende stoute aenvallen. - Gift van de heer Emiel Provoost

Plaats uitgave: 
Uitgever: 
Datum gepubliceerd: 
1986
Pagina's: 
376,ill.
Inventarisnummer: 
2013/0614 2013/0615
Plaatskenmerk: 
A579 A580