Vismijn blijft voor beroering zorgen

Fraudezaak vismijn weer uitgesteld na klacht wegens schending van het beroepsgeheim

Foto : Schepen Yves Miroir : "Wij kunnen enkel aandringen dat de Vlaamse Visveiling de aanvoer naar de Oostendse vismijn op peil houdt."

Publicatiedatum: 
24/02/2012
Plaatskenmerk: 
DOC2012/0055