Z.442 Jeannine André : Vergaan in positie 51°29'30''N en 03°06'30''E, geen doden : 15 april 1961. - Met 1 foto samen met de Z.499