Zij die ons verlieten : Guy Penneman overleden

3 Foto's : (1) Guy Penneman ; (2) Foto uit het begin van zijn loopbaan aan het KAO en (3) Aan tafel tijdens het afscheidsfeest naar aanleiding van de opruststelling van muziekleraar Mouqué, met Emile Corveleyn, de heer en mevrouw Tyberghein, de heer en mevrouw Penneman en Alfons Monstrey (1955).
Muziekleraar Aimé Mouqué : La gamme d'amour (1911) van James Ensor werd, daar de meester zelf niets van muzieknotatie afwist, door de fluitist Mouqué op papier gezet. Daartoe ging hij enkele dagen bij de schilder logeren, om de door Ensor aan het harmonium uitgevoerde muziek, ten noteren. Mouqué was verder vergangend dirigent van het Oostends Casino, en staat ook bekend als componist (o.a. de mars "Ostende en fleurs") (p.17en 18)

Datum gepubliceerd: 
2002
Publicatiemaand: 
september
Volume: 
20
Nummer: 
1
Pagina's: 
9-10,foto's
Plaatskenmerk: 
DENA2002