1600 : slag bij Nieuwpoort. - (Verloren verleden ; 10)