Brief : "Oostends Toneelverbond" aan de toneelvereniging "Hoop in de Toekomst"