Concert door het Belgisch Kamerorkest Georges Maes...