De Oostendse kunstschilders François Musin (1820-1888) en August Musin (1852-1923) : een familiekroniek. - (Oostendse historische publicaties ; 04)