Diploma : Koninklijke Maatschappij "Hoop in de Toekomst. Grooten tooneelwedstrijd met vrouwenrollen 1894 - 1895. Vlaamsche Zonen (Kortrijk)