Edward Vlietinck : geschiedschrijver van het oude Oostende. - Eerder verschenen in : Biekorf, jrg. 69, nr. 1-2, p. 43-48