Foto : Het Vissersplein (1936) (1)
Omschrijving
Gedeelte van het Vissersplein, vanaf de Ooststraat (links) richting Cadzandstraat (rechts). Links in beeld, de kosteloze school en bewaarschool van de Zusters van Sint Vincentius à Paolo (Grijze Nonnen). Op de hoek van de Ooststraat was er toen een beenhouwerij. Centraal, links van de lantaarnpaal, de Straat Zonder Einde, met op de achtergrond de burelen van de wijngroothandel Auguste Péde
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4

Datering

1989

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
129