Foto : Lucie Dolène. Kursaal Oostende. 12-13/12/1959