Foto : Monseigneur Emiel DE SMEDT
Omschrijving

"Vermits het jaar 1956 vermeld staat, betreft de foto kennelijk de inwijding van de nieuwe materniteit "Monica" in de Ooievaarslaan naast de (sedert 1929 bestaande Heilig Hartkliniek in de Frère Orbanstraat, uitgebaat door de zwartzusters. In 1956 verlieten de zwartzusters immers hun vroeger moederhuis in de Kaaistraat. Dit klooster en de gebouwen aldaar werden overgedragen aan de religieuzen van Sint Andreas. Op de foto staat Monseigneur De Smedt, bisschop van Brugge, waarschijnlijk omringd door de parochiepriesters van Sint-Jan. De priester zonder kazuifel is E.H. Irenée Maes, rector van het H.T.I. en directeur van de zwartzusters". medegedeeld door Lionel Dewulf.

Datering

1956

(DD-MM-JJJJ)