Illustratie : Wedstrijd forten (zandkastelen) bouwen
Omschrijving

Voor de jeugd was tot voor enkele jaren de wedstrijd voor fortenbouw een drukgevolgd evenement. Groepjes van 6 maakten een fort in een gecontroleerde tijd. Een paal met een nummer stond midden het fort. Het was zo berekend dat de vloed vlug zou opkomen. Degenen wier paal het langst tegen de aanrollende golfslagen bleef staan waren de winnaars (Omer Vilain)

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1987
08/
1987
Pagina
augustus