Litho : Oostende en zijne vestingenen / Ostende dans ses fortifications