Menhère Herrie. - Publicatie in opdracht van het ''Herdenkingscomité Paster Pype''