Nieupoortsche geschriften : zo zag Juul Filliaert zijn Westhoek. - ( Heembibliotheek Bachten de Kupe ; 16/1980). - Met foto's