Reglement : Voorzieningskas der visschers te Oostende