Reglement : Voorzorgskas der Visscherij te Oostende