Stene, een dorp in de stad. - Met tek. van William Lievens