Verklarende vakwoordenlijst van de zee-visscherij. - (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde ; Reeks VI, nr. 51)