Wet van 24 april 1935 houdende goedkeuring van de internationale verdragen van Londen, 1929 voor de beveiliging van menschenlevens op zee, en 1930, betreffende de uitwatering van schepen. - Met Franse tekst in keerdruk