Woningen op deel marinekazerne. DZ 4 maart 2005. ...