Foto : Ali Baba en de 40 Rovers
Omschrijving

De Oostendse folklorevereniging "Ali Baba en de 40 rovers" voor hun lokaal : café "De Kleine Post" hoek Steenbakkersstraat (rechts) en Karel Van de Woestijnestraat.
2 exemplaren

Datering

1946

(DD-MM-JJJJ)

1950