Foto : De Square Baudouin, tijdens de afbraak van de huizenrij (1899). - Met de vrije visserschool Sint Andreas (links) en Café de la Petite Bourse (rechts). - De huizenrij moest plaats vrij maken voor de Sint Petrus- en Pauluskerk